เกี่ยวกับเรา>>สถานที่ติดต่อ>>ติดต่อสำนักงานคุมประพฤติ>>สำนักงานคุมประพฤติภาค 5>>สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง


502-506 ถนนประสานไมตรี ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทร. 054-226171

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง