เกี่ยวกับเรา>>สถานที่ติดต่อ>>ติดต่อสำนักงานคุมประพฤติ>>สำนักงานคุมประพฤติภาค 5>>สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่


อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม 242 หมู่ 10 ถนนช่อแฮ ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054522851 , 054-532957 Fax.054-532655

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่