เกี่ยวกับเรา>>สถานที่ติดต่อ>>ติดต่อสำนักงานคุมประพฤติ>>สำนักงานคุมประพฤติภาค 5>>สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน


131/2 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทรศัพท์, โทรสาร 0-5352-5517-8