เกี่ยวกับเรา>>สถานที่ติดต่อ>>ติดต่อสำนักงานคุมประพฤติ>>สำนักงานคุมประพฤติภาค 5>>สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง


เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5345 2230 - 1 โทรสาร 0 5345 2230

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง