เกี่ยวกับเรา>>สถานที่ติดต่อ>>ติดต่อสำนักงานคุมประพฤติ>>สำนักงานคุมประพฤติภาค 4>>สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย
สำนักงานคุมประพฤติ กทม.2 (ประจำศาลแขวงพระนครเหนือ)


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เลขที่ 338 อาคาร A ชั้น 6 ปรีชาคอมเพล็กซ์ ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 093 418 6567

สำนักงานคุมประพฤติ กทม.2 (ประจำศาลแขวงพระนครเหนือ)