เกี่ยวกับเรา>>สถานที่ติดต่อ>>ติดต่อสำนักงานคุมประพฤติ>>สำนักงานคุมประพฤติภาค 4>>สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย
สำนักงานคุมประพฤติ กทม.2 (ประจำศาลแขวงพระนครเหนือ)


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 093 418 6567,02 141 4878,02 141 4879

สำนักงานคุมประพฤติ กทม.2 (ประจำศาลแขวงพระนครเหนือ)