เกี่ยวกับเรา>>สถานที่ติดต่อ>>ติดต่อสำนักงานคุมประพฤติ>>สำนักงานคุมประพฤติภาค 3>>สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว
สำนักงานคุมประพฤติ กทม.1 (ประจำศาลจังหวัดตลิ่งชัน)


สำนักงานคุมประพฤติ กทม.1 (ประจำศาลจังหวัดตลิ่งชัน) เลขที่ 247/1 ถ.วังหลัง แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์ 0-2411-1876,0-2411-1894 โทรสาร 0-2411-1864 ,0-2411-2055

สำนักงานคุมประพฤติ กทม.1 (ประจำศาลจังหวัดตลิ่งชัน)