เกี่ยวกับเรา>>สถานที่ติดต่อ>>ติดต่อสำนักงานคุมประพฤติ>>สำนักงานคุมประพฤติภาค 2>>สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี


702 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000 เบอร์โทรศัพท์ : 037-211612 โทรสาร : 037-211616

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี