เกี่ยวกับเรา>>สถานที่ติดต่อ>>ติดต่อสำนักงานคุมประพฤติ>>สำนักงานคุมประพฤติภาค 1>>สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


57/20 หมู่ 2 ถนนโรจนะ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา