เกี่ยวกับเรา>>สถานที่ติดต่อ>>ติดต่อสำนักงานคุมประพฤติ>>สำนักงานคุมประพฤติภาค 1>>สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี


สนง.คป.จังหวัดปทุมธานี อาคารศาลจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุม-สามโคก อำเภอเมือง จังหวัดประทุมธานี 12000 โทรศัพท์กลาง 0-2581-3509, 0-2979-2205 โทรสาร 0-2581-3509 สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โทรศัพท์ 0-2975-8980,0-2975-8981