เกี่ยวกับเรา>>สถานที่ติดต่อ>>ติดต่อสำนักงานคุมประพฤติ>>สำนักงานคุมประพฤติภาค 3>>สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ


350/7 หมู่ 5 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทร 0 4561 3187