เกี่ยวกับเรา>>สถานที่ติดต่อ>>ติดต่อสำนักงานคุมประพฤติ>>สำนักงานคุมประพฤติภาค 6>>สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท


สนง.คป.จังหวัดชัยนาท 237 หมู่ 1 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000 โทรศัพท์กลาง 0-5641-5366-7 โทรสาร 0-5641-5367

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท