เกี่ยวกับเรา>>สถานที่ติดต่อ>>ติดต่อสำนักงานคุมประพฤติ>>สำนักงานคุมประพฤติภาค 3>>สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์
ที่อยู่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ 267/29-30 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 โทร.045-826097

ที่อยู่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์