สำนักงานคุมประพฤติ กทม.12 (ประจำศาลเยาวชนและครอบครัว เขตพื้นที่ 3 มีนบุรี)


เลขที่ 555/1/5 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510

สำนักงานคุมประพฤติ กทม.12 (ประจำศาลเยาวชนและครอบครัว เขตพื้นที่ 3 มีนบุรี)