แผน/ตัวชี้วัด/สถิติ>>แผน/เป้าหมาย>>แผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กรมคุมประพฤติ
ชื่อ วันที่ Hits
แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2566-2570 แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2566-2570 2023-08-07 193
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2567 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2567 2023-08-07 138
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2566-2570 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2566-2570 2022-10-20 230