เกี่ยวกับเรา>>การประเมินองค์กรคุณธรรมระดับกรมคุมประพฤติ>>องค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม
ชื่อ วันที่ Hits
องค์กรมีองค์ความรู้จักการดำเนินงานขององค์กรคุณธรรมเพื่อเผยแพร่และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่นได้ องค์กรมีองค์ความรู้จักการดำเนินงานขององค์กรคุณธรรมเพื่อเผยแพร่และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่นได้ 2022-06-15 158