เกี่ยวกับเรา>>การประเมินองค์กรคุณธรรมระดับกรมคุมประพฤติ>>กำหนดคุณธรรมเป้าหมาย
ชื่อ วันที่ Hits
"องค์กรมีการกำหนดคุณธรรม เป้าหมายและกำหนด "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ" ที่สอดคล้องกับคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 2022-06-14 231