ชื่อ วันที่ Hits
รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกรมคุมประพฤติ รอบที่ 1(การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ O35-2566) รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกรมคุมประพฤติ รอบที่ 1(การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ O35-2566) 2023-04-25 13
แผนบริหารความเสี่ยงกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ O34-2566) แผนบริหารความเสี่ยงกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ O34-2566) 2023-04-25 18
รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-05-31 125
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-01-25 159