ชื่อ วันที่ Hits
รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2-file excel รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2-file excel 2023-06-23 43
รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 2023-06-23 52
รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกรมคุมประพฤติ รอบที่ 1(การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ O35-2566) รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกรมคุมประพฤติ รอบที่ 1(การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ O35-2566) 2023-04-25 54
แผนบริหารความเสี่ยงกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ O34-2566) แผนบริหารความเสี่ยงกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ O34-2566) 2023-04-25 53
รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-05-31 217
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-01-25 199