แผน/ตัวชี้วัด/สถิติ>>ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ชื่อ วันที่ Hits
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน 2022-03-23 226
ตารางการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 (ตาม พรบ.) จากระบบ GFMIS  (สิ้นเดือน ก.พ. 2564) ตารางการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 (ตาม พรบ.) จากระบบ GFMIS (สิ้นเดือน ก.พ. 2564) 2021-03-10 560
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2021-03-04 260
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 2) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 2) 2018-07-10 353
รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 2018-07-10 330
Copyright © 2016 . All Rights Reserved.กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4,6 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210 : ศูนย์รับฟังความคิดเห็น : 0 2141 4749 e-Mail : [email protected], [email protected]