แผน/ตัวชี้วัด/สถิติ>>ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ชื่อ วันที่ Hits
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน 2022-03-23 401
ตารางการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 (ตาม พรบ.) จากระบบ GFMIS  (สิ้นเดือน ก.พ. 2564) ตารางการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 (ตาม พรบ.) จากระบบ GFMIS (สิ้นเดือน ก.พ. 2564) 2021-03-10 719
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2021-03-04 356
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 2) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 2) 2018-07-10 427
รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 2018-07-10 391