แผน/ตัวชี้วัด/สถิติ>>ตัวชี้วัด>>ตัวชี้วัด PMQA ประจำปี 2559
ชื่อ วันที่ Hits
เอกสารประกอบ PMQA 2559 เอกสารประกอบ PMQA 2559 690
รายละเอียดตัวชี้วัด PMQA ปี 2559 รายละเอียดตัวชี้วัด PMQA ปี 2559 492
Copyright © 2016 . All Rights Reserved.กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4,6 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210 : ศูนย์รับฟังความคิดเห็น : 0 2141 4749 e-Mail : [email protected], [email protected]