จำนวนผู้เข้าชม : 106

   


คุมประพฤติเสริมบทบาทอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมประชุมสัญจร เขต 1 [2023-05-26]

คุมประพฤติเสริมบทบาทอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมประชุมสัญจร เขต 1

วันนี้ (26 พฤษภาคม 2566) พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ร่วประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสัญจร เขต 1 ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายภูริวัชญ์ ลิขิตสกุลเดช ประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดเขต 1 เข้าร่วม  อาคารหอประชุม 100 ปี เมืองธัญญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนภารกิจของกรมคุมประพฤติและการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง .. 2565 ในบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล “แก้ไขผู้ก้าวพลาด ให้โอกาสเป็นคนดีเพื่อร่วมมือกันสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศ 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการรายงานผลการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ Season 2 พร้อมทั้งสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ และพิจารณาการจัดกีฬาสานสัมพันธ์คุมประพฤติ เขต 1 และเจ้าภาพในการจัดการประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสัญจรในครั้งถัดไป นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้แสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ที่เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี .. 2566 ด้วย