จำนวนผู้เข้าชม : 9

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด (กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด โปรแกรมแก้ไขพื้นฟูพื้นฐาน) ครั้งที่ 5/2566 [2023-05-26]