จำนวนผู้เข้าชม : 10

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร บูรณาการประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองอำเภอเลิงนกทาและเรือนจำจังหวัดยโสธร เข้าจับกุมผู้ถูกคุมประพฤติพักการลงโทษ ที่ผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ [2023-05-26]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นางสาวนฤมล แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายปัทวี สามาอาพัฒน์ พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ บูรณาการประสานความร่วมมือกับที่ทำการปกครองอำเภอเลิงนกทา นำโดย นายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทาและเจ้าหน้าที่ของเรือนจำจังหวัดยโสธร เข้าจับกุมผู้ถูกคุมประพฤติพักการลงโทษ จำนวน ๒ ราย ที่กระทำผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ โดยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อส่งตัวเข้าไปรับโทษในเรือนจำจังหวัดยโสธรตามกฎหมายต่อไป

เอกสารดาวน์โหลด :

25 พ.ค.66 4.jpg