จำนวนผู้เข้าชม : 8

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมการเรียนรู้ดำรงตนบนวิถีพอเพียงจากครอบครัวพอเพียงต้นแบบ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [2023-05-26]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ นาฬิกา นางสาวนฤมล แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายชัยสิทธิ์ เครือสูงเนิน พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมการเรียนรู้ดำรงตนบนวิถีพอเพียงจากครอบครัวพอเพียงต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนเพียงพอ บนวิถีพอเพียง โดยมีนางสาววีรินทร์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ความเป็นมา มีนายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี ณ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

เอกสารดาวน์โหลด :

25 พ.ค.66 5.jpg