จำนวนผู้เข้าชม : 5

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการตรวจประเมินการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE โดยคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) ณ จังหวัดพิจิตร [2023-05-25]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร
เมื่อวันที่
25 พฤษภาคม ๒๕๖6 เวลา 09.30 . นางสาวงามจิตร สิงหะศิวะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร และนางสาวดริณ เติมเจิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก นายธงชัย บุตรนุชิต อดีตผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายปัญญา จันทร์ละออ ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ และมีนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
พร้อมด้วยทีมระดับจังหวัด นำเสนอผลการดำเนินโครงการของชมรมฯ ระดับจังหวัด
ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

เอกสารดาวน์โหลด :

ตรวจto be จังหวัด25-05-66 แก้1.jpg