จำนวนผู้เข้าชม : 3

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้ารับการติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โดยคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) ประจำปี พ.ศ 2566 [2023-05-25]

เอกสารดาวน์โหลด :

ประชุมทูบี-25-05-66.jpg