จำนวนผู้เข้าชม : 5

   


วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ "ธรรมะ ทำดี สร้างชีวีมีสุข" ครั้งที่ 3 ณ วัดโคกนาว ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [2023-05-24]

เอกสารดาวน์โหลด :

อบรมธรรมะครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566.jpg