จำนวนผู้เข้าชม : 8

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด (โปรแกรมพื้นฐาน) ครั้งที่ 17 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอรัตภูมิ (ศาลาประชาคม) ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ [2023-05-23]

เอกสารดาวน์โหลด :

348840466_801739831067147_7689577081523932057_n.jpg