จำนวนผู้เข้าชม : 7

   


ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมลงนามเพื่อประสานความร่วมมือในการทำบันทึกข้อตกลง เรื่องการพัฒนาพฤตินิสัยและให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขัง [2023-05-25]