จำนวนผู้เข้าชม : 4

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม) "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" [2023-05-25]