จำนวนผู้เข้าชม : 9

   


สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ครั้งที่ 24/2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) [2023-05-24]

เอกสารดาวน์โหลด :

23 พค 66 ประชุมปล่อย JSOC 60000.jpg