จำนวนผู้เข้าชม : 6

   


สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ [2023-05-24]

เอกสารดาวน์โหลด :

23 พค 66 เชียงดาว 70000.jpg