จำนวนผู้เข้าชม : 8

   


สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันป่าตอง จัดกิจกรรมพัฒนาสถานที่และโบราณสถาน ณ โบราณสถานเวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [2023-05-24]

เอกสารดาวน์โหลด :

23 พค 66 บค เวียงท่ากาน 30000.jpg