จำนวนผู้เข้าชม : 10

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ และสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑,๕,๖,๑๐ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์คณะธรรมยุต รุ่นที่ ๒๐ ณ วัดพระยายัง เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร [2023-05-24]

เอกสารดาวน์โหลด :

กิจกรรมวัดพระยายัง 22-5-66.jpg