จำนวนผู้เข้าชม : 135

   


คุมประพฤติประชุมจัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล [2023-05-23]

           วันนี้ (23 พฤษภาคม 2566) พันตำรวจโทมนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ  เป็นประธานการประชุมจัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2566 - 2570 โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

           การประชุมครั้งนี้  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2566 - 2570  และร่วมกันวางแผนจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีของบุคลากรกรมคุมประพฤติ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีและเสริมสร้างทักษะให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงไปของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมคุมประพฤติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลและรองรับนโยบายของรัฐบาลต่อไป