จำนวนผู้เข้าชม : 7

   


วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้ง 8 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหาดใหญ่ วัดโคกนาว ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [2023-05-18]

เอกสารดาวน์โหลด :

347618269_112624188502815_8991514502866885864_n.jpg