จำนวนผู้เข้าชม : 131

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์คณะธรรมยุต รุ่นที่ 20 ณ วัดพระยายัง [2023-05-22]

วันนี้ (22 พฤษภาคม 2566) นายวีระกิตติ์  หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์คณะธรรมยุต รุ่นที่ 20 ปีพุทธศักราช 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 22 พฤษภาคม 2566 ณ ศาลาวรลักษณาวดี วัดพระยายัง  ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

สำหรับพิธีปิดครั้งนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้ถวายพานธูปเทียนแพสักการะท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขาธิการคณะธรรมยุต ประธานในพิธีปิดโครงการฯ รวมทั้งได้ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ผู้เข้าอบรม นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติ ได้นำเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครคุมประพฤติ ตลอดจนผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมสนับสนุนช่วยเหลืองานในการจัดเตรียมสถานที่อบรม และจัดเก็บทำความสะอาดสถานที่ ตลอดจนจบโครงการดังกล่าว