จำนวนผู้เข้าชม : 110

   


กรมคุมประพฤติร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวร่วมสมัย [2023-05-19]

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2566) นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ มอบหมายให้ นายนิวัติ เอี่ยมเที่ยง เลขานุการกรม เข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยว
ร่วมสมัย โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมในพิธี  อาคารพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ (แห่งใหม่) กรมราชทัณฑ์ 
ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี