จำนวนผู้เข้าชม : 77

   


คุมประพฤติเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลชนะเลิศพระราชทาน Ombudsman Awards 2022 และ Young Ombudsman Awards ประจำปี 2565 [2023-05-19]

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2566) นางธารินี  แสงสว่าง  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลถ้วยและโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในงานประกาศผลรางวัล“Ombudsman Awards 2022” และ “Young Ombudsman Awards” ซึ่งกิจกรรมในช่วงบ่ายจะมีการสัมมนาวิชาการผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องวายุภักษ์ ๓ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ รางวัล “Ombudsman Awards 2022” เป็นรางวัลสำหรับหน่วยงานราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการบริการประชาชนด้วยความทันสมัย ลดและขจัดปัญหาที่เป็นภาระของประชาชน ตลอดจนนวัตกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงการปรับปรุงแนวคิด กระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการบังคับใช้กฎหมายที่ส่งผลต่อความไม่เป็นธรรมของประชาชน ส่วนรางวัล “Young Ombudsman Awards” เป็นรางวัลสำหรับนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่สามารถคิดค้นโครงงานเพื่อเสนอให้หน่วยงานรัฐได้แก้ไข กฎ ระเบียบ คำสั่ง ขั้นตอนการปฏิบัติงานใดๆ ที่ยังส่งผลต่อความไม่เป็นธรรมและเป็นภาระแก่ประชาชน