จำนวนผู้เข้าชม : 77

   


คุมประพฤติ หารือภาคีถกประเด็น ‘คุมขังฉุกเฉิน’ ตาม พ.ร.บ. JSOC [2023-05-16]

       วันนี้ (16 พฤษภาคม 2566)  ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ นางนุสรา วงษ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือแนวทางในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง .. 2565 เกี่ยวกับการคุมขังฉุกเฉินตามความในหมวด 6 แห่งพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว โดยที่ประชุมได้มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินการ ความพร้อมของสถานที่คุมขังภายใต้การดำเนินการของกรมราชทัณฑ์ และกรณีศึกษาที่อาจนำไปสู่การเสนอพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อพิจารณามีคำสั่งให้คุมขังฉุกเฉินกับผู้ถูกเฝ้าระวังที่ก่อเหตุอันตรายเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสังคม โดยที่ประชุมยังได้มีการหารือในประเด็นสำคัญ ได้แก่ แนวทางการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมตัวผู้ถูกเฝ้าระวังในระหว่างการเสนอรายงานให้ใช้การคุมขังฉุกเฉินต่อพนักงานอัยการ การประสานงานระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการและรับฟังปัญหาอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงาน โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานภาคี ประกอบด้วย สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง และกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมประชุม รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละหน่วยงานนำไปสู่การปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป