จำนวนผู้เข้าชม : 251

   


ศูนย์บริการงานคุมประพฤติออนไลน์ [2023-03-28]

คุมประพฤติเปิดศูนย์บริการงานคุมประพฤติออนไลน์ ศูนย์บริการงานคุมประพฤติชั้น2 ยกระดับเป็นศูนย์ราชการสะดวกให้บริการงานคุมประพฤติของสำนักงานคุมประพฤติ 4 แห่ง ที่ตั้ง ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ชั้น 2 ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติกทม. 2, 7 , 11 และสำนักงานคุมประพฤติจ.นนทบุรี