จำนวนผู้เข้าชม : 3

   


คป.เลย ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน (๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖) และโครงการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ [2023-03-17]