จำนวนผู้เข้าชม : 202

   


คุมประพฤติปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ [2023-03-17]

วันนี้ (17 มีนาคม 2566) นางธารินี  แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ปฐมนิเทศและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมคุมประพฤติ โดยให้แนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมคุมประพฤติในด้านต่างๆ รวมถึงการทำงานตามวัฒนธรรมองค์กรของกรมคุมประพฤติ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้ความเป็นธรรม มีวินัย  เพื่อการวางตนเป็นข้าราชการที่ดี แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จากนั้นเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติให้ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การทดลองปฏิบัติราชการ และแนวทางการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ณ ห้องกิจกรรมกรมคุมประพฤติ ชั้น 3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร