จำนวนผู้เข้าชม : 78

   


คุมประพฤติประชุมเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566 [2023-03-17]

          วันนี้ (17 มีนาคม 2566) นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเหรียญจักรพรรดิมาลา กรมคุมประพฤติ  ครั้งที่ 1/2566 โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          การประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายและชั้นต่ำกว่าส การประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายและชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ในสังกัดกรมคุมประพฤติ ประจำปี พ.ศ. 2566