จำนวนผู้เข้าชม : 76

   


รองปลัด ยธ. มอบโล่เชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ พร้อมช่วยดูแลสังคมปลอดภัย [2023-03-17]

          วันนี้ (16 มีนาคม 2566) นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เนื่องในโอกาสวันอาสาสมัครคุมประพฤติ โดยมีนายโฆสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ คณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

          รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวขอบคุณอาสาสมัครคุมประพฤติ ทั้ง 19,270 คนทั่วประเทศที่มุ่งมั่นทำงานหนักมาโดยตลอดในการดูแลช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติให้กลับตนเป็นคนดีสู่สังคมพร้อมกล่าวย้ำถึงภาคประชาชนว่า เป็นกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจงานของกรมคุมประพฤติเป็นอย่างมาก เช่น การนำเทคโนโลยีอย่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือ กำไล EM มาใช้ในงานคุมประพฤติ ตลอดจนการบังคับใช้พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้สังคมเกิดความปลอดภัย โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก ฉะนั้น ตนขอฝากให้อาสาสมัครคุมประพฤติช่วยดูแลสอดส่องอีกทางหนึ่งด้วย และอีกหนึ่งงานสำคัญ คือ โครงการ Street Food คืนคนดี สร้างอาชีพ สอนให้ผู้ถูกคุมประพฤติได้รับการฝึกสอนในทักษะของการทำอาหาร เพื่อต่อยอดให้สามารถมีรายได้เลี้ยงครอบครัวไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำอีก

          ในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวแสดงความยินดี และยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 15 ราย และอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 25 ปี จำนวน 1 ราย (เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร) และโล่อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมดีเด่น จำนวน 67 ราย และมีอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการอีกกว่า 200 ราย

          นอกจากนี้ รองปลัดกระทรวงยุติธรรมและคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงสินค้า จำนวนกว่า 7 บูธและพบปะพูดคุยให้กำลังใจแก่เหล่าอาสาสมัครคุมประพฤติที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย