จำนวนผู้เข้าชม : 5

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร”ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ [2023-03-17]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา นางสาวนฤมล แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางสาวปาณิสรา แก้วโมลี พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ และเจ้าหน้าที่ กับอาสาสมัครคุมประพฤติ จำนวน ๓ คน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปลัดจังหวัดยโสธร นายอำเภอไทยเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการ ออกหน่วยให้บริการแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมโครงการฯ จำนวนมาก ณ โรงเรียนบ้านนางช้างเฒ่า หมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

เอกสารดาวน์โหลด :

16 มี.ค.66 1.jpg