จำนวนผู้เข้าชม : 3

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ปฐมนิเทศติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) และส่งตัวผู้พักการลงโทษ เข้าพัก ณ บ้านกึ่งวิถี วัดบ้านโพนงอย ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร [2023-03-17]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖นางสาวนฤมล แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ชี้แจงเงื่อนไข กำหนดนัดรายงานตัว และติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ จำนวน ๒ ราย ซึ่งถูกปล่อยตัวจากเรือนจำจังหวัดยโสธร จำนวน ๑ ราย และทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ราย โดยดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ รณรงค์สร้างกระแสรับสมัครสมาชิกชมรมใหม่เพื่อเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ทั้งนี้แกนนำชมรมฯ โดยนายธิติพงษ์ กุลฉวะ ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ พร้อมทีมงานพี่เลี้ยงชมรมฯ ดำเนินการส่งตัวผู้พักการลงโทษ จำนวน ๑ ราย เข้าพัก ณ บ้านกึ่งวิถี วัดบ้านโพนงอย ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เนื่องจากยังไม่มีความพร้อมในการกลับไปพักอาศัยอยู่ที่ภูมิลำเนา โดยไม่มีกำหนด จนกว่าจะมีความพร้อม อีกด้วย

เอกสารดาวน์โหลด :

15 มี.ค. 66 1.jpg