จำนวนผู้เข้าชม : 9

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปฏิญาณตน และมอบเข็มอาสาสมัครคุมประพฤติ สำหรับอาสาสมัครคุมประพฤติซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่ [2023-03-16]