จำนวนผู้เข้าชม : 8

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี [2023-03-16]