จำนวนผู้เข้าชม : 244

   


กรมคุมประพฤติ ฉลองวันสถาปนา ครบรอบ 31 ปี คุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และสร้างความเชื่อมั่น โดยหลักกฎหมายและนวัตกรรม [2023-03-15]

          วันนี้ (15 มีนาคม 2566) นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 คุ้มครองให้ความปลอดภัยแก่ประชาชน อำนวยความยุติธรรม สร้างสรรค์ความสุข ป้องกันและปรับคุณภาพชีวิตแก่ผู้ก้าวพลาด ให้โอกาสร่วมในสังคมด้วยความเชื่อมั่น โดยหลักกฎหมายและนวัตกรรม” พร้อมมอบโล่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์สนับสนุนภารกิจงานของกรมคุมประพฤติ ประจำปี 2566 โดยมีนายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร

          ในโอกาสนี้ กรมคุมประพฤติ ได้จัดงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ "ทิศทางกรมคุมประพฤติในอนาคต ทศวรรษที่ 4 เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และสร้างความเชื่อมั่น โดยหลักกฎหมายและนวัตกรรม" นำโดย ดร.นัทธี จิตสว่าง ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์  ดร.โฆสิต สุวินิจจิต ร่วมเสวนา และดำเนินการเสวนาโดย นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา ซึ่งถือเป็นความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านในงานคุมประพฤติ นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติ ยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ โดยความร่วมมือจากสภากาชาดไทย เพื่อสำรองโลหิตสำหรับผู้ป่วย อันเป็นการเสริมสร้างจิตสาธารณะและทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม พร้อมทั้งสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของตนเองของผู้ถูกคุมความประพฤติ และสร้างความยอมรับของสังคมต่อไป