จำนวนผู้เข้าชม : 200

   


ผู้บริหารกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมพื้นที่ จังหวัดตรังและพัทลุง ขับเคลื่อนงานคุมประพฤติในพื้นที่ [2023-03-14]

          เมื่อระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2566 นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ มอบหมายให้ นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยนายองอาจ จันทรมณี ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง  ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมือง จังหวัดตรัง  และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง เพื่อมอบนโยบายของกรมคุมประพฤติ และพบปะพูดคุยให้กำลังใจ  รวมถึงรับฟังปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาสาสมัครคุมประพฤติ พร้อมทั้งประชุมผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ ภาค 9 เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานคุมประพฤติในพื้นที่ โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติ ภาค 9 อาสาสมัครคุมประพฤติ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังและให้การต้อนรับ

.

          ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติ ภาค 9 เดินทางไปร่วมแสดงความไว้อาลัยและเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ นายรุ่งโรจน์ ไชยวรรณ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ณ วัดยางงาม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ ในนามของกรมคุมประพฤติขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของบุคลากร และขอมอบกำลังใจให้แก่ครอบครัวในครั้งนี้ด้วย